Lycée Français Anne de KievLycée Français Anne de Kiev

Функціонування школи

Французький ліцей імені Анни Київської – це учбовий заклад, яким керують батьки. В основі його розвитку лежить добровільна участь батьків, що об’єдналися в Асоціацію батьків учнів.

Після зарахування дитини до Французького ліцею імені Анни Київської, її батьки стають членами Асоціації батьків учнів (АБУ).

Члени Асоціації на Загальних Зборах обирають членів правління: Адміністративну Раду.

Разом з директором школи ці 5 членів керують навчальним закладом в рамках угоди, підписаної з AEFE (Агентство з Французької Освіти за Кордоном).

Почесними членами Асоціації є

–          Почесний президент – Посол Франції в Україні,

–          Радник з питань культури і співробітництва Посольства Франції в Україні,

–          Директор Агентства з Французької Освіти за Кордоном.

Дійсними членами Асоціації є батьки учнів.

Мінімум один раз на рік проводяться загальні збори, метою яких є

–          Обрати або переобрати членів Адміністративної Ради,

–          Ознайомитися з фінансовими звітами,

–          Ухвалити проект бюджету,

–          Ухвалити важливі рішення (наприклад, щодо нерухомості).

Батьки мають можливість брати активну участь у роботі закладу через його ради та комісії.

Lycée Français Anne de Kiev.    21 rue Lypynskogo 01030 Kiev  Tel :+380 44 200 19 93. Courriel : proviseur@lyceeadk.com